Smokkelbern, de podcast #7: Ze moest altijd stil zijn

Op 7 januari 1944 werd de 7-jarige Eva Cohen ondergebracht bij het echtpaar Piet en Wimke Meinsma yn Jirnsum. Ze werd 'Marijke' genoemd. Omdat niemand mocht weten dat boven de manufacturenzaak van de Firma de Zee aan de Dorpsstraat een Joods meisje zat ondergedoken, moest Eva altijd stil zijn. Niet roepen, niet lachen, niet huilen. Dat is van grote invloed geweest op Eva's latere leven. 

In 'Ze moest altijd stil zijn' een interview met Eva Cohen. De podcast 'Smokkelbern' wordt gemaakt door Gerard van der Veer en Karen Bies. Net als de FryslânDOK-serie 'Smokkelbern' is de podcast onderdeel van het project 'De terugkeer van de Joodse kinderen', van Stichting de Verhalen, Tresoar, Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad.

Smokkelbern de Podcast

Smokkelbern vertelt de verhalen van Joodse onderduikkinderen in Friesland. Hoe hebben ze die oorlogsjaren bij een Friese familie beleefd? En hoe ging het later met ze?
(Advertinsje)