Skûtsjesjoernaal fan 20 july 2020 17:30

Yn de earste útstjoering binne René Nagelhout, foarsitter fan de SKS, en njoggenfâldich kampioen Douwe Jzn. Visser te gast.

Skûtsjesjoernaal

In simmer sûnder skûtsjes is in stap te fier, en dêrom komt Omrop Fryslân yn july twa wiken lang mei It Skûtsjesjoernaal op telefyzje.
(Advertinsje)