Simmergast: Simon Vuyk

Freonskip is de rêding fan de mienskip. Dat is de kearn fan it boadskip fan Simon Vuyk út Harns. Vuyk is kriminolooch en wurke 31 jier nau gear mei Peter R. de Vries. Se wiene hiel goeie freonen. Misdie en freonskip klinkt miskien as tsjinstelling, mar troch út freonskip te wurkjen kin de misdie ek better oanpakt wurde, fynt Vuyk.

Buro de Vries (Podcast)

In bysûnder ferhaal, in moai petear of in goeie syktocht. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn.
(Advertinsje)