Simmergast: Pier Eringa

Topbestjoerder, -foarsitter, -manager en troubleshooter Pier Eringa wie in oere te gast by Buro de Vries en bepaalde ek de muzyk yn it programma.

Buro de Vries (Podcast)

In bysûnder ferhaal, in moai petear of in goeie syktocht. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn.
(Advertinsje)