Romte fan 7 novimber 2017 18:45

Foar de Peiner Mieden is it in spannende perioade. De gemeenteried moat ynkoarten it bestimmingsplan goedkarre, mar lang net elkenien yn it doarp is bliid mei de komst fan de nije wenwyk. En de buerttún yn Snits kriget einliks mear foarm.

Romte

Yn Romte folgje we boargers dy't sels mei harren omjouwing oan de slach gean. Yn guon gefallen idealisten dy't de wrâld in bytsje moaier meitsje wolle.
(Advertinsje)