Romte fan 5 desimber 2017 18:45

Dizze kear binne we wer yn Snits. It like der op dat de buerttún hielendal klear wie, mar dat is net sa. Alles moat wer oer de kop.

Yn Blije is der in ‘meet and greet’ mei Ruud Reutelingsperger, de ûntwerper fan de Terp fan de Takomst. En yn Koudum komt de túngroep fan De Finke foar it earst byinoar.

Romte

Yn Romte folgje we boargers dy't sels mei harren omjouwing oan de slach gean. Yn guon gefallen idealisten dy't de wrâld in bytsje moaier meitsje wolle.
(Advertinsje)