Romte fan 31 oktober 2017 18:45

Yn de earste ôflevering fan Romte komme jo yn ‘e kunde mei fjouwer projekten; de buerttún yn Snits, de terp fan de takomst yn Blije, de parkbosken fan Aldeberkeap en de wenwyk Peiner Mieden yn De Pein. Marjan Faber is de driuwende krêft efter de buerttún op it eartiids Flachterrein yn Snits. De earste plannen binne fan 2009, mar der wie hiel wat tiid nedich om alles te realisearjen.

Romte

Yn Romte folgje we boargers dy't sels mei harren omjouwing oan de slach gean. Yn guon gefallen idealisten dy't de wrâld in bytsje moaier meitsje wolle.
(Advertinsje)