Romte fan 30 jannewaris 2018 18:45

Trije moarnsskoften yn 'e wike is in grutte groep frijwilligers dwaande om beammen om te seagjen en de hulst út de bosk fuort te heljen yn Aldeberkeap. Ek is it ûntwerp fan de Terp fan de Takomst yn Blije oanpast en op de Universiteit fan Grins wurdt der sjoen by Jeroen Wiersma, saakkundige op it mêd fan kultuerlânskippen lykas 'De Peinder Mieden'.

Romte

Yn Romte folgje we boargers dy't sels mei harren omjouwing oan de slach gean. Yn guon gefallen idealisten dy't de wrâld in bytsje moaier meitsje wolle.
(Advertinsje)