Romte fan 16 jannewaris 2018 18:45

Komt der in oplossing foar it skeel oer de bou fan in wenwyk yn ' De Peinder Mieden' ? Bewenners yn it gebiet hawwe in juridyske proseduere oanspand tsjin de bou fan de wenten by de Ried fan Steat. Salang't dy proseduere rint, kin net úteinset wurde mei it bouryp meitsjen fan it gebiet. De inisjatyfnimmers fan de Terp fan 'e Takomst yn Blije organisearje in wurkatelier. Dêr docht bliken dat de stânpunten oer it tagongspaad nei de terp fier útinoar lizze. Moat it no in betonpaad wurde of moat der keazen wurde foar natuerlike materialen?

Romte

Yn Romte folgje we boargers dy't sels mei harren omjouwing oan de slach gean. Yn guon gefallen idealisten dy't de wrâld in bytsje moaier meitsje wolle.
(Advertinsje)