Prelude fan 7 oktober 2018 08:00

  De oertinking komt fan 'e moarn fan Corry Nicolay, dûmny 'Interreligieuze Communicatie' fan de PKN.

  Spyllist fan dizze ôflevering:

  • Abide with me - The Chapel Singers & The Chapel Orchestra
  • Psalm 139 - Ichtus (kantorij)
  • Volgen - Mannekoar Pro Rege Dokkum
  • Als ge in nood gezeten - Massale samenzang kampen & Dordrecht
  • Hear ûntfermje Jo - Sjonggroep De Dobber Harich
  • Jou ús in dream - Bildts Mannekoar
  • Psalm 150 Looft God zijn naam alom - Samenzang Oude kerk Ede
  • Tollite Hostias - Lytse Krêft fan Gau
  • Hymne uit Finlandia - Westerlauwers Mannenkoor
  • Whispering Hope - Westlands mannen- en meisjes koor ûlf John Woodhouse
  • Dank, dank nu allen God - Fries senioren Orkest

  Prelude fan 7 oktober 2018

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (advertinsje)