Prelude fan 7 april 2019 08:00

  De oertinking komt fan Lykele van der Ven, tsjerkelik meiwurker út Aldeboarn.

  Spyllist fan dizze wike:

  • Liet 390 'k Wil U, o God, mijn dank betalen - Samenzang
  • Heilig, Heilig, Heilig - üt deDeutsche Messe (Schubert - Naumann)
  • Sit net yn noed - Sjonggroep De Dobber fan Harich
  • De Heer is mijn herder - Mannekoar Cantate Cum Gaudio De Jouwer
  • O kostbaar kruis - Vocaal Theologen Ensemble
  • Ik zal er zijn - Esther Tims
  • Mattheus Passion - Aria NNO
  • Benedictus - Fries Mannen Ensemble mei Judith Sportel
  • Tel uw zegeningen - Famkeskoar De Greideklanken út Easterein ûlf Philipus Hingst
  • Psalm 42 - Massale samenzang Kampen
  • Wat de toekomst brengen moge - Bovenstem Groep Noord-Oost Veluwe (mannekoar)

  Prelude fan 7 april 2019

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (advertinsje)