Prelude fan 31 maart 2019 08:00

  De oertinking komt fan Jan Wielenga, as dûmny ferbûn oan de Protestantse Gemeente Dronryp en omkriten.

  Spyllist fan dizze wike:

  • O Heer mijn God, ook deze nacht - It Snitser Mannekoar Edoza
  • Op de hele wereld - Koartling Sjongers Bûtenpost (gospel)
  • Op die heuvel daarginds - Chr. Gem. Zangvereniging Looft den Heer Notter
  • Ubi Caritas - Kantorij Surhústerfean
  • Hear wês mei ús oant in oare kear - Kwartettekoar
  • Heer, ik geef me aan U volkomen - Koren en korpsen van het leger des Heils
  • Gelooft zij God met diepst ontzag - Jo Vincent kwartet
  • De Rivier - Ruben Bulten (opwekking)
  • God and God alone - Regenboogkoor
  • Nieuw Jeruzalem - Christelijk mannenkoor Da Capo

  Prelude fan 31 maart 2019

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (advertinsje)