Prelude fan 29 july 2012

Mei dizkear ûnder mear it stik 'Volgen', songen troch it koar Pro Rege út Dokkum, 'Gods grutte leafde' troch Laus Deo út Warkum en 'Sit net yn noed' troch de Dobber út Harich.

De oertinking wurdt fersoarge troch Martin Jans, predikant PKN gemeente De Jouwer.

Prelude fan 29 july 2012

Share this page on:

Prelude

Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
(advertinsje)