Prelude fan 25 oktober 2020 08:00

  De oertinking komt fan Robert Colijn út Ljouwert, Tsjerklik wurker by de Grifformearde tsjerke fan Damwâld.

  Spyllist fan dizze wike:

  • Groot is Uw trouw - Lemster Mannekoar
  • Als de Heiland zal verschijnen - Jong gemengd Koor Immanuel Urk ûlf Harm Hoeve
  • De Rivier Opwekking (642) - Stichting Opwekking
  • Ken je mij - Trijntje Oosterhuis
  • De God fan Leafde - Lytse Krêft fan Gau ûlf Klaske Deinum
  • Daar is een helper ( groot van kracht) JdH 584 - Chr. Sliedrechts Mannenkoor
  • 'k heb gehoord van een land - De Zingende zusjes
  • Spirit of the living God- Westerlauwers mannekoar fan Bûtenpost en omkriten ûlf Jan Hibma.
  • Cum Dedrit fan Vivaldi, útfiering mei Andreas Scholl
  • Nisi Dominus
  • Er is een God die hoort - IMD ûlf Harm van der Meer en op oargel Jan Kroeske en mei sopraan Judit Sportel
  • Scheepje onder Jezus hoede - Willem Hendrik Zwart

  Prelude fan 25 oktober 2020

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (Advertinsje)