Prelude fan 23 septimber 2012

  Mei dizkear ûnder mear: it Jouster koar Cantate Cum Gaudio mei 'Heer wees mijn gids', Pro Rege út Dokkum mei 'Loof de Koning', oargelist Dirk Donker fan Snits mei 'Nun freut euch lieben christen' en it Lemster manljuskoar mei Psalm 150.

  De oertinking wurdt fersoarge troch Gea Feddes út Rutten, proponent teologe.

  Prelude fan 23 septimber 2012

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (Advertinsje)