Prelude fan 23 april 2017 08:00

Mei diskear û.o.: 'Mijn Jezus, ik hou van U' troch de kr. mingde sjongferiening Vox Humana, 'Ga mij niet voorbij, o Heiland' troch it Yntertsjerklik Burgumer Manljuskoar, 'Pelgrimsgebed' troch Amanda Strijdom, 'Zouden wij ook eemaal komen' troch Martin Mans, 'Hear wês mei ús' troch it Lemster Manljuskoar en 'Boppe de stjerren' troch it Menamer Dûbelkwartet.

De oertinking wurdt fersoarge troch Grietje Martens, predikant yn Alde- en Nijeberkeap.

Prelude fan 23 april 2017

  • Prelude fan 23 april 2017

Prelude

Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
(advertinsje)