Prelude fan 22 septimber 2019 08:00

  De oertinking komt fannemoarn fan Anne Marike Dijkstra, pastoraal wurker by de Protestantse gemeente Frjentsjer.

  Spyllist fan dizze ôflevering:

  • Psalm 139: 1, 2 en 14 - Samenzang Bovenkerk Kampen
  • Nader mijn God tot Y ( Ingelsk koraal) - Christelijke Brassband
  • Excelsior Zalk ûlf Rieks van der Velde mei op oargel Martin Zonnenberg
  • Gebed om moed - Gerrit Nagel & Margje Dijkstra
  • Gouden harpen ruisen - Arjan & Edith Post mei op oargel Wim Magré
  • Wat vlied' of bezwijk' - Yntertsjekerlik Mannekoar Edoza fan Snits
  • Liet 416: Hear wêz mei ús oant in oare kear - Mingd koar Nije Moed fan Easthim
  • God on the mountain - Lynda Randle
  • Volle verzeek'ring - Christelijk Kamper Mannenkoor 'Door eendracht verbonden
  • Otche Nash (Onze V ader) - Utrechts Byzanthijns koor
  • Abba vader - IMD
  • Liet 44: Dankt, dankt nu allen God- Samenzangkoorr Urk
  • Psalm 108 - Jaap Kroonenberg

  Prelude fan snein 22 septimber 2019

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (advertinsje)