Prelude fan 22 oktober 2017 08:00

  Mei diskear û.o.: 'Kom tot uw heiland' troch de kr. mingde sjongferiening Looft den Heer Notter, 'De Heilge Stad' troch Laus Deo Frjentsjer, 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' – Amsterdamse Studentenekklesia, 'You raise me up' troch it kr. manljuskoar Emmeloord, 'Jou ús in dream o Hear' troch it Bildts Manljuskoar û.l.f. Tsjalling van der Veen, 'Ga met God' troch it Vocaal Theologen Ensemble en 'Wat de toekomst brengen moge' troch Fontanus Putten.
  De oertinking wurdt fersoarge troch Klaas Visbeek, Mennistedûmny yn ‘e Westereen.

  Prelude fan snein 22 oktober 2017

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (Advertinsje)