Prelude fan 21 maaie 2017 08:00

  Mei diskear û.o.: 'Zouden wij ook eenmaal komen' troch it Verenigd Vrouwenkoor, 'Groot is Uw trouw, o Heer' troch it Christelijk Mannenkoor Assen mei sopraan Judith Sportel, 'Tel uw zegeningen' troch it Famkeskoar Greideklanken en 'Wat de toekomst brengen moge' troch Bovenstem Groep Noord-Oost Veluwe.

  De oertinking wurdt fersoarge troch D.J. van Bochove, emearitus predikant út Frjentsjer.

  Prelude fan snein 21 maaie 2017

  • Prelude fan snein 21 maaie 2017

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (advertinsje)