Prelude fan 20 jannewaris 2019 08:00

  De oertinking komt fan Jan Strikwerda, geastlik fersoarger ferbûn oan sikehûs Nij Smellinghe.

  De spyllist fan dizze wike:

  • Heft op uw hoofden, poorten wijd - Nederland Zingt E.O.
  • O Heer, de koning is verheugd - Gemeentezang met Feike Asma in de grote Kerk te Ede
  • Looft, alle volken,looft den Heer - Cantemus Dominum fan de Lemmer en Laudate Dominum út Bant / Rutten ûlf Klaas Hoekstra
  • Juicht voor de Heer, zingt, roemt en looft de Heer - Chr. Mannenkoor Assen ûlf Johan Rodenhuis
  • Degelijkenis van de verloren zoon - Geke van der Sloot
  • 't Zij vreugde mijn deel is - Chr. Kamper Mannenkoor 'Door eendracht verbonden' ûlf Klaas Jan Mulder en Henk van der Putten op oargel
  • Mirjams tankliet - Kantates en psalmbewurkingen fan Bernard Smilde, Keamerkoar Con Amore Musica, keamerkoar Littenseradiel en Ynstrumentaal ensemble Arco ûlf Jan Blanksma
  • Alleluja, W.A. Mozart - Mingde koaren út Alde Bildtsyl, De Westereen, Sint Anne, berltsumen Ljouwert ûlf Durk de Vries mei op it oargel Rein Ferwerda
  • Abide with me - Panfluit & Orgel, Fred Mann, panfluit en Sander van marion, orgel
  • Troch de nacht fan soargen hinne - De meldij is de tune 'Love Divine' fan John Stainer en de fryske oersetting is makke troch Eppie Dam. Tenor: Marco Rypma mei op piano Sjoukje van der Velde
  • Glory, hallelujah - Koorvereniging Pro Musica ûlf Lex Karsemeijer mei meiwurking fan Kwartet Pierre Biersma
  • Suzanne - Roel Slofstra

  Prelude fan 20 jannewaris 2019

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (advertinsje)