Prelude fan 2 desimber 2018 08:00

  De oertinking fan dizze wike komt fan Hinke Post-Knol, dûmny by de PKN / protestantse gemeente Lekkum-Miedum-Snakkerbuorren-wyk Blitsaerd Ljouwert.

  Spyllist fan dizze wike:

  • Nu daagt het in het oosten - Massale Koorzang ûlf Jan Quintus Zwart
  • ​10.000 redenen - Chr. Gem. Drechtstedenkoor 'Praise Him'
  • Gods grutte leafde - FME
  • Dans nos obscurités - Taizé
  • Abide with me - The Cory Band & Manger Musikklag
  • Licht ontsloten aan het donker - Kantorij Surhústerfean ûlf Grietje Dam-Riemersma
  • Psalm 87 - In mingd koar
  • Gedenk aan mij - Yntertsjerkelik Mannekoar Edoza fan Snits ûnder lieding fan Jan Hibma
  • Ave Maria - Mirusia Louwerse en André Rieu
  • Tallite Hostias - Camille Saint-Saëns - Kristlik Mingd Koar Lytse Krêft fan Gau ûlf Klaske Deinum
  • Ik wandel in het licht met Jezus - De zingende zusjes
  • Hoe zal ik u ontvangen - Nederland Zingt E.O.
  • Vaste rots van mijn behoud - Wim Magré

  Harkje nei Prelude fan 2 desimber 2018

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (advertinsje)