Prelude fan 14 oktober 2018 08:00

  De oertinking fan dizze ôflevering komt fan Pascal Huiting, pastor en parochyvicaris fan de Hillige Christoffel Parochy ôfdieling Lemmer, Balk en Bakhuzen.

  Spyllist fan dizze wike:

  • O kostbaar kruis - Vocaal Theologen Ensemble
  • Toccata Jubilata: Laat zich 't orgel overal - Jan Kobus
  • Psalm 42 - Masaaki Suzuki, Bach Collegium Japan
  • De steen - Paul de Leeuw
  • Abba Vader - Vredewolds Kristlik manljuskoar
  • Hear wês mei ús oant in oare kear - Kwartettekoar
  • Wat de toekomst brenge moge - Fontanus Putten
  • No wol 'k fan Jezus leafde sjonge - Con Amore & Ons Genoegen
  • De Heilige Stad - Deo Juvante Huizen ûlf Bert Moll & André de Jager oargel
  • Dit is een morgen - Elise Mannah
  • Ik hear Gods goede winen hjoed - IMD
  • U zij de glorie - hymne

  Prelude fan 14 oktober 2018

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (advertinsje)