Prelude fan 14 july 2013

Mei dizze kear ûnder mear it 'Ave Maria' troch Andrea Bocelli, 'Heer wees mij elke dag nabij' troch it Jouster koar 'Cantate cum Gaudi' en 'De Hear is myn hoeder' troch Ritske Numan.

De oertinking wurdt fersoarge troch Arjen Bultsma, pastoar fan de Sint Franciscusparochy yn Boalsert.

Prelude fan 14 july 2013

  • Prelude fan 14 july 2013

Prelude

Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
(advertinsje)