Prelude fan 11 april 2021 08:00

  De oertinking hjoed komt Flora Visser-van Enkhuizen út Makkum, dûmny fan de Menniste gemeente De Lytse Streek Wytmarsum, Itens en Frjentsjer.

  Spyllist fan dizze útstjoering

  • All to Jesus I surrender - The Scottish Festival Singers
  • De haven van rust - Christelijk Mannenkoor Westerlauwers ûlf Jan Hibma

  • Pelgrimsgebd - Amanda Strydom

  • Hear, wês mei ús - Lemster Mannekoar

  • Ik zal er zijn - Sela

  • What a friend we have in Jesus - Bands of the Savation Army

  • Mijn Herder is de here God - Kristlik regionaal mannekoar Cantate Cum Gaudio fan de Jouwer en omkriten

  • Ien swel makket simmer - Kwartettekoar ûlf Hindrik van der Meer

  • Vreugde, vreugde, louter vreugde- Jong Gemengd Koor Immanuel Urk, Harm Hoeve

  • Ave Maria - Giulio Caccini, Vladimir Vavilov, Elina Garanca, deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken

  • Lichtstad met uw paarlen poorten - Urker mannenkoor 'Hallelujah'

  • Ik zie een poort wijd open staan - Wim Magré op oargel en Arjen en Edith op trompet

  Oertinking Flora Visser van Enkhuizen

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (Advertinsje)