Prelude fan 10 novimber 2019 08:00

  De oertinking komt dizze wike fan Arjen Bultsma, pastoar fan de Zalige Titus Brandsma Parochy Boalsert / Makkum / Wytmarsum / Warkum.

  Spyllist fan dizze wike:

  • Nooit kan 't geloof te veel verwachten - EO Samenzang Nederland Zingt
  • Jesus Bleibet Meine Freude (Jesu Joy Of Man's Desiring) - Mannenkoor 'Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar'
  • Frieden - Fries Mannen Ensemble
  • Het ruw houten kruis (836) - Chr. gem. koor Sursum Corda fan Skylge en soliste Reinata Heemskerk
  • Ik zal er zijn - Sela
  • Psalm 121 - Burgumer Manljus Koar
  • De Siedder - Sjonggroep De Dobber ·t Harich
  • Mijn Jezus ik hou van U - Chr. Ooststellingwerfs Mannenkoor
  • Gezang 225 : Zingt voor de Heer een nieuw gezang - Kantorij Surhústerfean
  • Gabriella's song - Gezina van der Zwaag
  • Grote God wij loven U - Gereformeerd Drachtster Mannenkoor
  • Beveel gerust uw wegen - Piet Wiersma (op oargel)

  Prelude fan 10 novimber 2019

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (advertinsje)