Prelude fan 10 jannewaris 2021 08:00

  De oertinking komt dizze wike fan Wilma Tiemersma-Veenstra, foargonger by de Menniste gemeente Surhústerfean / de Rottefalle.

  Spyllist fan dizze ôflevering:

  • Het ruw houten kruis JdH 836 - Kristlik Mingd Koar Sursum Corda fan Skylge ûlf Marja Blaauw mei alt Reinata Heemskerk en op oargel Bob van Stempvoort
  • Ode oan Skylge - Muzykselskip 'De Fleurige Troubadours' út Nije- en Aldemardum
  • Aurelia - S.S. Wesley / arr. Peter Rivers en Dirk Annema - Fanfare Excelsior fan Skraard ûlf Tijmen Botma, in opname makke op 5 april 1986 troch Omrop Fryslân ygm de NCRV op it Frysk Fanfare Festival yn de Rinkelbom op it Hearrenfean 
  • Laat ons de Heer lofzingen - Yntertsjerklik Mannekoar Edoza fan Snits ûlf Wybren Valkema
  • Otche nash - Onze Vader - The Lord's Prayer - Yntertsjerkelike sjonggroep 'Our Choice' Wolvegea ûlf Gryt Dam, in opname fan Omrop Fryslân makke yn 2004 yn de Herfoarme Tsjerke fan Berkeap
  • Gebed om moed - Gerrit Nagel en sopraan Margje Dijkstra
  • Stilte - Kithara (The sound of Silence)
  • Coming home - Mannekoar 'Laus Deo' fan Frjentsjer en omkriten ûlf Balt de Vries mei op oargel Harry Hamer
  • Liet 392: Hear bliuw my nei - Kristlik Manlju's Koar 'Pro Rege' fan Dokkum ûlf Dirk Norbruis mei op oargel Anja Hietkamp
  • Nooit kan 't geloof teveel verwachten - E.O. Nederland Zingt
  • Psalm 68 - Martin Mans

  Prelude fan 10 jannewaris 2021

  Prelude

  Geastlike muzyk, lykas koraalmuzyk fan koaren en korpsen út Fryslân. Ek is der plak foar fersykjes út it geastlik repertoire.
  (Advertinsje)