Piter Wilkens, de Fleanende Hollanner fan 29 desimber 2012

Piter Wilkens is tige suksesfol mei syn teatertoer “de Fleanende Hollanner”. Prachtige ferskes fan Cornelis Vreeswijk oersetten yn it Frysk. Op 30 juny hat Piter Wilkens mei syn band de Freex, “de Fleanende Hollanner” brocht yn it Posthuis op It Hearrenfean. Omrop Fryslân hat dit konsert registrearre en it wurdt yn 3 dielen útstjoerd.

Yn dit lêste diel fan de rige kinne jo de folgjende nûmers hearre en sjen:

1. De noazem en de non
2. Autowaskerijblues
3. It fûgeltsje yn myn gitaar
4. Dubrovnik blues
5. Humphrey’s blues
6. Liwwarder blues
7. Simmerkaart

Piter Wilkens “de Fleanende Hollanner”

Piter Wilkens, de Fleanende Hollanner

De registraasje fan it teaterkonsert "Fleanende Hollanner" fan Piter Wilkens
(advertinsje)