Peareltsje út it argyf: De Bokwerder taal

Reportaazje oer it Bokwerds, de taal dy't brûkt waard yn de stikjes fan Bokwerder Belang, in wyklikse rubryk yn de Leeuwarder Courant yn de jierren '70 en '80. Mei unike opnamen fan Rink van der Velde, de skriuwer fan de stikjes. 

Buro de Vries (Podcast)

In bysûnder ferhaal, in moai petear of in goeie syktocht. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn.
(Advertinsje)