PC Kafee fan 2012-07-27T18:00:00

Hjoed yn PC Kafee stiet de PC fan 1972 en dy fan 1992 sintraal.

De gasten binne Piet de Jong, Hein Zijlstra, Gerrit de Jong en Lammert Breuker oer
de PC fan 1972.

De kollum komt hjoed fan Jan Hospes.

Fierder binne te gast Rinze Bleeker, Johan Okkinga en Jurjen Dijkstra oer de PC fan
1992.

PC Kafee

It PC Kafee komt wer út De Bogt fen Guné yn Frjentsjer. Mei keatsers, âld-keatsers, PC-leden, skiedsrjochters en oaren. PC Kafee mei pittige petearen, hilaryske ferhalen en stevige kollums.
(advertinsje)