Op en Ut van 14 Septimber-2013

Yn Op & Ut sneon wer omtinken foar hiele útienrinnende aktiviteiten. Presintator Douwe Heeringa praat mei syn gasten ûnder mear oer it iepen monuminten-wykein, it ' Folk in de Wâlden Showfestival' en in pompoenmerk yn Ousterhaule.
Fierder yn Op & Ut de fêste rubriken mei Johan de Jong oer de natoer, Klaas Piekstra oer de tún en Piet Paulusma oer it waar.

Alle ûnderwerpen:

1e oere (09.00-10.00):
- Johan de Jong mei nijs út de natoer
- Yn it ramt fan it lannelike iepen monumintewykein (www.openmonumentendag.nl), wurdt yn Op & Ut omtinken jûn oan de aktiviteiten yn:
* Ljouwert
www.historischcentrumleeuwarden.nl www.aedlevwerd.nl
* De gemeente Achtkarspelen
www.achtkarspelen.nl/675jaar http://www.achtkarspelen.nl/actueel/alle-nieuwsberichten_257/item/festiv...
* Dekemastate yn Jelsum
www.dekemastate.nl

2e oere (10.00-11.00)
- 'Stifting De Wynser Oerset' bestiet 25 jier. Dat wurdt sneon 14 septimber fierd mei ûnder mear in ludike yntocht fan 'e pont, in útstalling yn 'e Wynzer tsjerke,
rûnfearten mei in pream en clinics sloeproeien. It programma begjint om 10.30 oere.
www.wynzertsjerkje.nl
- Pompoenmerk yn Ousterhaule. Sneon 14 septimber fan 10.00-17.00 oere oan de Jetze Veldstrawei 57a.
- Iepen dei tsiismakkerij 'Buurvrouw Durkje'. Sneon 14 septimber fan 10.00-16.00 oere oan de Wellewei 8 yn Vegelinsoard.
- Túnrubryk mei túnman Klaas Piekstra
- Moanne fan it Fryske Boek
www.moannefanitfryskeboek.nl
- Waarman Piet Paulusma mei in praatsje oer waar en klimaat

3e oere (11.00-12.00)
- 'Folk in de Wâlden Showfestival' yn Oentsjerk
www.folkindewalden.nl
- Iepen dei fan It Fryske Gea
www.itfryskegea.nl
- St. kultureel NUT yn Warkum iepenet it seisoen mei kabaretier Pieter Derks
www.nutworkum.nl www.pieterderks.nl
- Programma Nijkleaster Jorwert
www.nijkleaster.nl

Op & Ut

Noch gjin idee wat te dwaan dit wykein? Folgje Op & Ut, op 'e radio en telefyzje. It programma komt rjochtstreeks út de Taletún yn MeM (Prinsetún, Ljouwert).
Presintaasje: 
Douwe Heeringa
(advertinsje)