MUSE fan 6 septimber 2013

Mei it swit op ‘e holle wurkje de trije finalisten, Petra, Sjoerd en Yvette, oan de swierste put dy't sy ea as keunstner hân hawwe. Foarige wike hawwe sy de opdracht krigen foar har finalewurk en nije wike moat it presintearre wurde. Miranda krijt amper gelegenheid om harren te steuren. It is in race tsjin de klok, tsjin de twivel, tsjin de wurgens, mar it is de muoite wurdich om no troch te setten. Nije wike witte wy wa't 'de bêste amateurkeunster fan Fryslân' is!
Fan 18:30 oant 19:00 oere op Omrop Fryslân Televyzje (werhelling de hiele jûn alle oeren).

MUSE

MUSE wurdt freeds útstjoerd om 18.30 oere mei Miranda Werkman as presintatrise. Yn it programma krije de kandidaten wikseljende opdrachten, dy’t altyd wat te krijen hawwe mei Fryslân as ynspiraasjeboarne. De sjoggers bepale mei in sjuery fan keunstkenners wa’t yn oanmerking komt foar de haadpriis: in eksposysje yn it Fries Museum. Yn it televyzjeprogramma wurdt einlings ris yn gewoane taal oer hjoeddeiske keunst praten. Wat fine de eksperts goede keunst en wêrom?
(Advertinsje)