MUSE fan 30 augustus 2013

Trije finalisten, Petra Weijsenfeld, Sjoerd Jan Edelenbos en Yvette de Koning, sitte der klear foar. No komt it der echt op oan. Sy sille de opdracht krije foar it belangrykste keunstwurk dat sy ea makke hawwe. Mei dat finalewurk moat it barre. De winner fan MUSE mei har/him 'de bêste amateurkeunstner fan Fryslân' neame en fertsjinnet in eksposysje yn it Fries Museum. Mar de tiid om dat ultime wurk te meitsjen is beheind. De finale fan MUSE komt ommers stadichoan yn it sicht!

Fan 18:30 oant 19:00 oere op Omrop Fryslân Televyzje (werhelling de hiele jûn alle oeren).

MUSE

MUSE wurdt freeds útstjoerd om 18.30 oere mei Miranda Werkman as presintatrise. Yn it programma krije de kandidaten wikseljende opdrachten, dy’t altyd wat te krijen hawwe mei Fryslân as ynspiraasjeboarne. De sjoggers bepale mei in sjuery fan keunstkenners wa’t yn oanmerking komt foar de haadpriis: in eksposysje yn it Fries Museum. Yn it televyzjeprogramma wurdt einlings ris yn gewoane taal oer hjoeddeiske keunst praten. Wat fine de eksperts goede keunst en wêrom?
(Advertinsje)