MUSE fan 13 septimber 2013

Finale! Yn in live-televyzjeprogramma mei kritysk publyk en in konsintrearre sjuery moatte de trije lêste MUSE-kandiaten, Petra, Sjoerd en Yvette, mei it wetter foar de dokter. Sy meie har einwurk sjen litte en de sjuery sprekt har oardiel út.
It belooft in spannende útstjoering te wurden, mei fansels ek leuke gasten wêrûnder televyzjepresintator Harmen Siezen en muzyk fan de Howdy Boys. En dan oan de ein fan de útstjoering is alles dúdlik en witte wy einlings wa't 'de bêste amateurkeunstner fan Fryslân' is!

MUSE

MUSE wurdt freeds útstjoerd om 18.30 oere mei Miranda Werkman as presintatrise. Yn it programma krije de kandidaten wikseljende opdrachten, dy’t altyd wat te krijen hawwe mei Fryslân as ynspiraasjeboarne. De sjoggers bepale mei in sjuery fan keunstkenners wa’t yn oanmerking komt foar de haadpriis: in eksposysje yn it Fries Museum. Yn it televyzjeprogramma wurdt einlings ris yn gewoane taal oer hjoeddeiske keunst praten. Wat fine de eksperts goede keunst en wêrom?
(Advertinsje)