Moreel kompas fan 28 juny 2012

Wy kenne Piet Paulusma eins net oars as waarman foar de Omrop en SBS6, mar wat driuwt him as it giet om de keuzes yn syn libben. Dat hy waarman waard hat bygelyks grutte gefolgen hân foar syn priveelibben en soe hy dy kar wer meitsje as hy it opnij dwaan mocht?

Dat binne de fragen dy't steld wurde yn It Moreel Kompas.

Moreel kompas

In simmerprogramma mei ien op ien petearen.
(Advertinsje)