Lekker ite mei Reitse fan 6 july 2016 17:20

Dizze kear yn Lekker ite mei Reitse is Reitse te gast by Arie Boomsma.

Lekker ite mei Reitse

Hoe sûn is Fryslân? Ite wy wol de goede produkten? Bewege wy wol genôch? Sjefkok Reitse Spanninga siket it út. Hy sjocht oeral yn ús provinsje en by dy yn de kuolkast mei de fraach: hoe sûn is Fryslân?
(advertinsje)