Krystkonsert radio fan 26 desimber 2014

  Ek dit jier by Omrop Fryslân wer in krystkonsert foar sawol radio as televyzje. Dit is sa stadichoan in tradysje wurden yn de feestdageprogrammearring. Op 13 desimber 2014 binne der wer opnames makke fan it Frysk Fanfare Orkest en Koarbizznizz yn de Grutte Tsjerke yn Ljouwert. Dizze wurde útstjoerd op 25 en 26 desimber op Omrop Fryslân televyzje. De presintaasje fan de jûn is yn hannen fan Miranda Werkman. Gearstalling en technyk: Aise van Beets Muzyk rezjy: Frederik kampstra Technyk assistint: Martin Wybenga. It krystkonsert wurdt op twadde krystdei ústjoerd op de radio fan 09.00 oant 11.00 oere.

  Krystkonsert 26-12-2014 1e oere 09.00 - 10.00

  • Krystkonsert 26-12-2014 1e oere 09.00 - 10.00

  Krystkonsert 26-12-2014 2e oere 10.00 - 11.00

  • Krystkonsert 26-12-2014 2e oere 10.00 - 11.00

  Krystkonsert radio

  Krystkonsert, trije oeren krystmuzyk út it argyf fan Omrop Fryslan. Mei ûnder oaren stikken út in krystkonsert opnommen yn Wolvegea yn 2002, mei brassband Euphonia en it Roden Handel Chorus. Ut 2013 dielen út it krystconcert út de Martinitsjerke yn Frjentsjer, mei Advendo en it koar Imanuel. Ek de groep Koorbisnis is te hearren mei it Frysk Fanfare-orkest, ferline jier opnommen yn de Grutte Tsjerke yn Ljouwert. Der is net allinnich muzyk út it argyf, mar ek in foarpriuwke út de krystsjoo foar de hiele húshâlding hâlden yn Theater Sneek.
  (advertinsje)