Kening Hert en Harry Hazze fan 2 novimber 2016 11:00

  Wa makket de lampion?’
  Tema: Sint Maarten

  Yn it bosk is it hjoed de dei fan Sint Maarten.
  De Kening en Harry Hazze ha dêr allebeide o sa’n sin oan.
  Dan betinkt de kening dat er ek wolris ruilje wol.
  Hy mei de lampion rinne en Harry snobbersguod útdiele.
  Mar....soe dat in goed plan wêze?

  Kening Hert en Harry Hazze

  De yntelliginte, mar in bytsje naïve Kening Hert en syn wat ûndogenske lakei Harry Hazze wenje tegearre yn it paleis yn 'e bosk. In libbensecht poppespul.
  (advertinsje)