Kening Hert en Harry Hazze fan 14 desimber 2016 11:00

‘In hiele grutte krystbeam’

De Kening komt thús mei nij krystguod wat der kocht hat. Dit jier wol hy de grutste en moaiste krystbeam fan it bosk hawwe. As Harry de beam sjocht, is hy fuortendaliks entûsjast. Gau giet der nei syn keuken om alles byinoar te sykjen. Mar at der werom komt is der wat slims bard.

Kening Hert en Harry Hazze

De yntelliginte, mar in bytsje naïve Kening Hert en syn wat ûndogenske lakei Harry Hazze wenje tegearre yn it paleis yn 'e bosk. In libbensecht poppespul.
(Advertinsje)