Kening Hert en Harry Hazze fan 1 febrewaris 2017 11:00

‘Wy sille wat spannends dwaan’

Harry en de Kening ha fakânsje. Mar se wolle beiden net itselde! Harry wol wat spannends dwaan, mar de kening wol earst lekker sitte, lêze en útrêste.
Dêr fynt Harry neat oan en docht der alles oan om de kening út ‘e stoel te krijen. Mar as him dat slagget?

Kening Hert en Harry Hazze

De yntelliginte, mar in bytsje naïve Kening Hert en syn wat ûndogenske lakei Harry Hazze wenje tegearre yn it paleis yn 'e bosk. In libbensecht poppespul.
(Advertinsje)