It Polytburo fan 9 april 2018 18:45

Hy wurdt wol de lêste kommunist fan Fryslân neamd, mar dat is net hielendal wier: Rinze Visser seach by de lêste gemeenteriedsferkiezingen "syn" NCPN yn de ried fan De Fryske Marren ferdûbbeljen, fan ien nei twa sitten. Likegoed bliuwt Visser in opmerklik politikus. Al sûnt 1970 yn de gemeentepolityk, en in kommunist yn ieren en sinen. Wat driuwt Visser? En is der as Visser oait ophâldt -hy is oplêst al 79- wa nimt dan it stokje oer?

It Polytburo

Yn de Corona tiid wie It Polytburo oars fan opset. In rige ynterviews oer Fryslân yn de Corona-krisis. Eric Ennema ûntfong gasten út it bdriuwslibben, kultuer, polityk.
(advertinsje)