It Polytburo fan 4 juny 2018 18:45

Bearn Bilker is boargemaster fan Kollumerlân, de gemeente dy't per ien jannewaris 2019 fuseare sil mei Dongeradiel en Ferwerderadiel. Apart genôch docht Dantumadiel net mei oan dy weryndieling, en dat is Bilker (CDA) min nei 't sin. Wêr is it eins misgien? En hie de provinsje net yngripe moatten? In petear oer draachflak en ferantwurdelikens.

It Polytburo

Yn de Corona tiid wie It Polytburo oars fan opset. In rige ynterviews oer Fryslân yn de Corona-krisis. Eric Ennema ûntfong gasten út it bdriuwslibben, kultuer, polityk.
(advertinsje)