It Polytburo fan 18 juny 2018 18:45

Is it Frysk oer fiifentweintich jier noch in relevante taal? Saakkundigen en belutsenen rûgelje suver oer mekoar hinne bij dy fraach. Feit is dat it tal minsken dat de taal aktyf en geef brûkt ôfnimt. Foaral de oerdracht fan âlders op bern is in probleem. Yn de lêste ôflevering fan It Polytburo foar de simmerstop in petear mei ferantwurdelik deputearre Sietske Poepjes. Moat de oerheid dwingender wurde as it giet om it Frysk?

It Polytburo

Polityk programma wêryn't alle freeds in (Fryske) politikus, dy't om hokfoar reden dan ek yn it nijs is, skerp befrege wurdt oer in aktueel ûnderwerp.
Presintaasje: 
Andries Bakker & Eric Ennema
(Advertinsje)