It paad werom fan 22 maaie 2012

  Hy leit no ferklaaid as restaurant by in eilântsje yn Finlân, de Jan Nieveen. Mar wy kinne it skip as de Lemmerboat. Foar en benammen yn en ek noch nei de oarloch, wie it skip in normaal bestândiel fan ferfier fan De Lemmer nei Amsterdam. Opset troch Grinzers, want dêr kaam it measte spul wei. Yn de oarloch op in folslein tsjustere Iselmar spoeke it somtiden raar. Ek koene net alle passazjiers sjen litten wurde oan de Dútsers.
  Nei de oarloch rekke de feart út dizze tsjinst. It skip hat earne oars plak fûn, mar waard letter weromhelle, om rekreaasjetsjinsten te dwaan fan De Lemmer út. Mar se koene it dêr net folhâlde en foar de twadde kear ferdwûn de Lemmerboat. Bliuwt oer de neitins.

  It paad werom

  It paad werom

  Tiisdei 10 april werhellet Omrop Fryslân de twadde rige fan It paad werom oer saken en minsken út it ferline. Ek wer net yn in te fier ferline, der moat noch oer praat wurde kinne troch de minsken dy't hjoed-de-dei libje. Dat, tegearre mei in soad bylden út it ferline, makket It paad werom ta in spesjale belibbing. Dy filmkes komme wit wer wei. Sa is it âlde filmargyf fan it PEB iepenbier wurden, der bin ek films fan de belutsenen sels en in ryk ferskaat komt út it Fries Filmargyf, dat der hieltyd better yn slagget om de âlde films te rubrisearjen en digitalisearjen. Acht programma's binne der makke mei in rom ferskaat. Dizze rige waard earder útstjoerd yn novimber en desimber 2011.
  (advertinsje)