It paad werom fan 15 maaie 2012

Yn 1951 ûntstie it muzykgroepke “de Fleurige Troubadours” yn Gaasterlân. Dat wie yn in tiid dat soks noch amper bestie. De jonge minsken learden muzyk, learden sjongen, krigen in ynstrumint en giene los. Hiel Fryslân koe de folgjende twa jier mei genietsje fan harren ryk ferskaat oan muzyk. Tolve fan de fyftjin leden libje noch, bin om de 80 jier hinne, mar ha likegoed nochris in kear optreden. En fertelt oer harren roerige jeugd, dy't alhiel yn it teken stie fan de Fleurige Troubadours, dy't nei 1953 alwer ophâlden en nea wer mei elkoar spile en song ha. De jonges giene yn tsjinst, de froulju trouden.

It paad werom

It paad werom

De redakteuren fan It paad werom gienen op ‘e siik nei minsken dy’t witte hokker ferhalen der hearre by de âlde bylden út it filmargyf.
(Advertinsje)