It paad werom fan 1 maaie 2012

Frysk is yn Fryslân altyd in ekstra elemint yn diskusjes. Mar dy diskusjes setten pas echt útein nei Kneppelfreed. Doe't dat ek net folle opsmiet kaam der yn 1962 in nije partij dy't, njonken in tal oare saken, benammen dat Frysk op de aginda stean hie.

Earste foarman waard Jan Bearn Singelsma, ûnderwizer oan de lânbouwinterskoalle yn Ljouwert, amateurfilmer, aksjefierder, federalist. En Jan Bearn Singelsma gie de striid oan mei de oare bestjoerders en waard stipe troch it feit dat hy in redenryk man wie. Mar tagelyk ek de man dy't de FNP syn programma, syn gesicht joech.
It libben fan Jan Bearn Singelsma oan de hân fan syn eigen filmkes en tinzen.

útstjoering 22 novimber 18.30 oere

It paad werom

It paad werom

De redakteuren fan It paad werom gienen op ‘e siik nei minsken dy’t witte hokker ferhalen der hearre by de âlde bylden út it filmargyf.
(Advertinsje)