It Grut Frysk Diktee fan 27 juny 2018 20:35

Diel 2 fan it Grut Frysk Diktee: de finale.

Sjoch hjir nei diel 1: it diktee

It Grut Frysk Diktee is woansdei 27 juny fan 19.00 oere ôf live te sjen by Omrop Fryslân op telefyzje en online. En net allinnich op it plein kinne minsken meidwaan, ek de minsken thús kinne dat. Fia www.fryskdiktee.frl kin elkenien thús it diktee meiskriuwe. It wurdt dan ek automatysk neisjoen.

It Grut Frysk Diktee

It Grut Frysk diktee is op woansdei 27 juny te sjen by Omrop Fryslân. Op it Aldehoustertsjerkhôf bûge 680 dielnimmers, wêrûnder in oantal bekende Friezen, harren oer it diktee. Folgje thús de prestaasjes fan de dielnimmers of pak pinne en papier en doch sels mei.
(Advertinsje)