It firus en Marcelle Mulder

Marcelle Mulder is adviseur geastlike soarch by soarchorganisaasje Patyna. Wat sizze je tsjin de iensume âldere, dy't oan it opknappen is fan in harsenblieding, hielendal gjin besite krije mei en sels it ferpleechhûs net út mei? Se freget har faak of oft it middel net slimmer is as de kwaal. Se fynt wurden fan treast foar de man en dat helpt har sels ek.

It firus en ik

‘It firus en ik’. Fiif persoanlike ferhalen fan minsken oer de ympakt fan corona. Se wurkje yn de soarch of binne sels siik wurden. Ha har neiste ferlern of biede treast oan alderein dy’t hielendal allinne kamen te sitten. Ferhalen dy’t oars ek live ferteld wurde soene op de Verhalenavond op 6 november. Mar corona makket alles oars dit jier. Omrop Fryslân tekent in seleksje fan de ferhalen op yn de podcastrige ‘It firus en ik’.
(Advertinsje)