Ik bin PRO fan 29 jannewaris 2020 17:30

Fan dizze wike ôf is alle wiken in portret fan in learling te sjen yn Ik bin PRO. Bygelyks fan de 12-jierrige Jitze fan Skearnegoutum dy't graach plysjeman wurde wol. Mar hoe ferhâldt syn nivo him ta dy dream? Binne dy ambysjes reëel? Leararen lizze út hoe't learlingen hjir yn begelaat wurde.

Ik bin PRO

De foaroardielen oer it praktykûnderwiis yn Ik bin PRO. Yn it programma rint presintator Raynaud Ritsma hast in jier lang mei op trije Fryske skoallen foar praktykûnderwiis.
(Advertinsje)