Ik bin PRO fan 19 febrewaris 2020 17:30

Yn dizze ôflevering fan Ik bin PRO wurdt it dúdlik hoe wichtich it is om stevich yn dyn skuon te stean. Sa hawwe Joshua en Marjan ferlet fan trainingen hjiryn.
Wêr't de ien gefoelich is en konflikten leaver út 'e wei giet, is de oare just in echte rots.

Ik bin PRO

De foaroardielen oer it praktykûnderwiis yn Ik bin PRO. Yn it programma rint presintator Raynaud Ritsma hast in jier lang mei op trije Fryske skoallen foar praktykûnderwiis.
(Advertinsje)