Ik bin benijd fan 9 desimber 2015 16:55

Prachtich keramyk út de tweintichste iuw. Jikke en Roelof binne foar it earst yn it Princessehof.

Ik bin benijd! 2017

Ik bin benijd!

Seis Friezen geane op 'en paad nei museums en eveneminten om Fryske keunst en kultuer te ûntdekken. It is hieltyd wer in ferrassing wêr't de panelleden hinne geane. Alle tongersdeis om 18.45 oere.
(advertinsje)